sitepolicy Site map Access Site map Jodo Shinshu Hongwanji-ha Hongwanji International Center

Shinran Shonin's 750th Memorial750th Memorial of Shinran Shonin

 

 

 

Reflections on the 750th Memorial for Shinran Shonin Goshoto

line


 

 

pagetop